Pogrebne usluge Beograd In Memoriam

Ekshumacija iz groba ili grobince V reda

Ekshumacija iz groba ili grobince V reda

do 3 godine počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 43,610.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
88,735.00

posle 3 godine počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 33,916.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
79,041.00

posle 7 godina počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
68,416.00

posle 10 godina počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 7,980.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
53,105.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.