Ekshumacija iz grobince I, II, III, IV reda

* Cene su bez obavezne opreme

Ekshumacija iz grobince I, II, III, IV reda

ulaz odozgo - do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 41,932.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
79,675.00

ulaz sa strane- do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 41,932.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
87,546.00

ulaz odozgo - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 32,612.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
70,355.00

ulaz sa strane - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 32,612.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
78,226.00

ulaz odozgo - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
61,034.00

ulaz sa strane - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
68,905.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.