Kremacija - ispraćaj sa novog groblja i groblja orlovača

* Cene su bez obavezne opreme

Kremacija - ispraćaj sa novog groblja i groblja orlovača

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
kremiranje 20,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 3,815.00
ispis i zatvaranje urne 1,019.00
hladnjača 24 č 2,565.00
prenos bolnica-mrtvačnica 1,517.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
44,371.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
kremiranje 20,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 3,815.00
ispis i zatvaranje urne 1,019.00
hladnjača 24 č 2,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
42,854.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
kremiranje 20,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 3,815.00
ispis i zatvaranje urne 1,019.00
hladnjača 24 č 12,190.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
52,479.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
kremiranje 20,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 3,815.00
ispis i zatvaranje urne 1,019.00
hladnjača 24 č 12,190.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
49,646.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.