Prevoz Pokojnika

Prevoz Pokojnika, Pogrebni Prevoz, Prevoz Umrlih

Srbija, Kosovo i Metohija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Italija, Nemačka, Austria, Švajcarska, Francuska, Holandija, Mađarska, Norveška, Portugalija, Rusija, Slovačka, Švetska, Španija, Grčka, Češka, Danska.

Pogrebno preduzće In Memoriam d.o.o. obuhvata usluge i u vidu prevoza pokojnika
iz inostranstva za Srbiju, kao i prevoz premiulih lica iz Srbije za inostranstvo.
Međunarodni prevoz pokojnog lica organizujemo drumskim ili avio saobraćajem.

Pogrebno preduzeće In Memoriam d.o.o. za prevoz pokojnika iz inostranstva obavlja pogrebnim vozilima (automobilima) marke:
 • Hyundai H1
 • Chrysler

Takođe pogrebno preduzeće In Memoriam d.o.o. vrši prevoz preminulih na sve kontinente putem avio prevoza kao i slanje urne sa posmrtnim ostatcima ems brzom poštom.

Pogrebno preduzeće In Memoriam d.o.o. za međunarodni prevoz pokojnika vrši po sledećim cenama:
 • Sa opremom: 40 rsd/km + putarine u Srbiji
 • Bez opreme: 80 rsd/km + putarine u Srbiji
 • Sa opremom: 50 rsd/km + putarine u inostranstvu
 • Bez opreme: 120 rsd/km + putarine u inostranstvu
Potrebna dokumentacija za prevoz preminulih preko državne granice:
 • Pasoš preminulog
 • Potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom jeziku
 • Potvrda o grobnom mestu iz grada, države gde se sahranjuje preminuli
 • Sprovodni list koju izdaje ambasada
U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.